Swe.Net Logo

Hjälp med din e-post:


Ny server installerad.


Säkerhetsprotokoll uppdaterade till senaste standard, I och med det försvinner POP3 och all kommunikation sker krypterat, dvs IMAP går över port 993, SMTP över 465 eller 587.
Under en övergångsperiod behöver antispamtjänsterna justeras in, vilket kan leda till en ökad mängd spam till att börja med samt att viss e-post hamnar i spamkorgen av misstag. Webbmailens utseende och funktioner uppgraderas till ett mer modernt verktyg. Har du frågor kontakta Mats på telefon/sms eller sociala medier.